www.bip.gov.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > O Izbie

O IZBIE NOTARIALNEJ

Notariat w Polsce działa jako samorząd zawodowy, do którego przynależność, z racji wykonywanego zawodu, jest obligatoryjna. Samorząd notarialny obejmuje 11 izb notarialnych oraz Krajową Radę Notarialną. Obszar działania poszczególnych izb notarialnych zgodny jest z podziałem administracyjnym sądów. Organizację samorządu notarialnego oraz wykonywanie zawodu notariusza określa ustawa z dnia lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn. – Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 ze zm.).

Obszar działania Izby Notarialnej w Białymstoku pokrywa się z obszarem działania Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Izbę Notarialną w Białymstoku tworzą notariusze prowadzący kancelarie notarialne w okręgach sądów: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego. Okręgi te, przy odniesieniu do podziału administracyjnego kraju, obejmują województwo podlaskie, część województwa mazowieckiego i część województwa warmińsko-mazurskiego.

Izba Notarialna w Białymstoku posiada z mocy ustawy osobowość prawną.

Jej organami są:

  • Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Białymstoku,
  • Rada Izby Notarialnej w Białymstoku, która jest powoływana na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Radzie przewodniczy, kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz Prezes Rady Izby Notarialnej w Białymstoku.

Zadaniem notariatu w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez niego czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Nadzór nad działalnością notariuszy oraz nad organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, zarówno osobiście, jak również za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz przez wyznaczone osoby.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Jolanta Woźniak2015-03-27 15:32
Ostatnia zmiana:Jolanta Woźniak2017-11-23 14:47
Publikacja:Jolanta Woźniak2015-03-27 15:32
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.