www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

STREFA APLIKANTA

2019-02-01 10:30 #

Kolokwium dla aplikantów notarialnych w 2019 roku


2019-01-23 11:30 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku - stan na 23 stycznia 2019 roku


2019-01-23 11:28 #

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów notarialnych II roku Izby Notarialnej w Białymstoku w 2019 roku


2018-10-10 08:33 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2018

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2019 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminie od dnia 26 października 2018 roku do dnia 25 listopada 2018 roku.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2018-04-27 11:47 #

Informacja o kolokwium w 2018 roku

Informacje na temat kolokwium dla aplikantów notarialnych w roku 2018 znajdują się TUTAJ.


2018-03-01 13:28 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych – stan na 1 marca 2018 roku


2017-10-27 09:56 #

Wpis na listę aplikantów notarialnych w roku 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2017:

Osoby, które planują uzyskać wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku w roku 2017 i rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku, powinny do dnia 31 października 2017 roku przesłać drogą mailową na adres izba@notariat.bialystok.pl informację, że planują rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku i ubiegać się o wpis na listę aplikantów w roku 2017.

Informacja taka jest niezbędna ze względów organizacyjnych.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mail i nr telefonu), należy dołączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie dołączył odpisu do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.
więcej...

2017-07-18 11:23 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych – stan na 06 marca 2017 roku


2017-03-20 14:41 #

KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU W 2017 ROKU

Członkowie Komisji:

 • Not. Tamara Żurakowska – Przewodniczący,
 • SSA Beata Waś – Z-ca Przewodniczącego - przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • Not. Matylda Przybylska,
 • Not. Ewa Serafin,
 • Not. Alina Sikorska,
 • Not. Grzegorz Kuzara.


2017-03-16 11:11 #

Komunikat - termin kolokwium

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku informuje, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji notarialnej z dniem 01 stycznia 2015 roku, został wyznaczony na dzień 20 maja 2017 roku na godz. 10.00. Kolokwium odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32.

§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U poz. 1668 z późn. zm.).


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.