www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

STREFA APLIKANTA

2023-10-10 10:19 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2023

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2023

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2024 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - o składanie wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminach:

- od 10 do 23 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku). Złożone w powyższym terminie wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 24 listopada 2023 roku;

- od 4 do 15 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku). Złożone w powyższym terminie wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 16 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o indywidualne uzgodnienia z notariuszami dotyczące ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

 • Kserokopię dowodu osobistego.

 • Podpisaną klauzulę RODO.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2023-03-28 13:09 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych stan na 27 marca 2023 roku


2022-10-06 10:50 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2022

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2023 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - o składanie wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w poniżej wskazanych terminach:

 • Od 15 do 28 października 2022 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 28 października 2022 roku;
 • od 12 do 25 listopada 2022 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 25 listopada 2022 roku;
 • od 3 do 16 grudnia 2022 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 16 grudnia 2022 roku;

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o indywidualne uzgodnienia z notariuszami dotyczące ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

 • Kserokopię dowodu osobistego.

 • Podpisaną klauzulę RODO.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2022-07-05 10:15 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych stan na 31 marca 2022 roku


2021-12-01 12:06 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2021

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2022 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w poniżej wskazanych terminach:

 • do 22 października 2021 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 22 października 2021 roku;
 • od 12 do 26 listopada 2021 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 26 listopada 2021 roku;
 • od 6 do 17 grudnia 2021 roku (data wpływu wniosku do biura RIN w Białymstoku) – wnioski rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Rady Izby w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym proszę o uzgadnianie z notariuszami ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji o uzyskaniu zapewnienia patronatu tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

 • Kserokopię dowodu osobistego.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2020-10-01 11:48 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2020

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2021 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminie od 5 do 15 października 2020 roku.

Na posiedzeniu Rady Izby w dniu 16.10.2020 roku zostaną rozpatrzone wnioski, które do Rady Izby wpłyną do 15.10.2020 roku włącznie.

Posiedzenia Rady Izby Notarialnej w Białymstoku odbywają się raz w miesiącu.

Informacja o kolejnym posiedzeniu Rady Izby oraz okresie składania wniosków o wpis na listę aplikantów zostanie podana w terminie późniejszym.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym proszę o uzgadnianie z notariuszami ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji o uzyskaniu zapewnienia patronatu tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2020-04-03 12:35 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku stan na 31 marca 2020 roku


2019-10-16 11:44 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2019

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2020 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminach:

 • do 24 października 2019 roku (posiedzenie Rady Izby w dniu 25.10.2019)
 • od 4 do 12 listopada 2019 roku (posiedzenie Rady Izby w dniu 15.11.2019)

Dalsze terminy zostaną podane w terminie późniejszym.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym proszę o uzgadnianie z notariuszami ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji o uzyskaniu zapewnienia patronatu tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2019-02-01 10:30 #

Kolokwium dla aplikantów notarialnych w 2019 roku


2019-01-23 11:30 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku - stan na 23 stycznia 2019 roku


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.