www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

STREFA APLIKANTA

2018-04-27 11:47

Informacja o kolokwium w 2018 roku

Informacje na temat kolokwium dla aplikantów notarialnych w roku 2018 znajdują się TUTAJ.


2018-03-01 13:28

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych – stan na 1 marca 2018 roku


2017-10-27 09:56

Wpis na listę aplikantów notarialnych w roku 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2017:

Osoby, które planują uzyskać wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku w roku 2017 i rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku, powinny do dnia 31 października 2017 roku przesłać drogą mailową na adres izba@notariat.bialystok.pl informację, że planują rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku i ubiegać się o wpis na listę aplikantów w roku 2017.

Informacja taka jest niezbędna ze względów organizacyjnych.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mail i nr telefonu), należy dołączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie dołączył odpisu do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

2017-07-18 11:23

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych – stan na 06 marca 2017 roku


2017-03-20 14:41

KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU W 2017 ROKU

Członkowie Komisji:

 • Not. Tamara Żurakowska – Przewodniczący,
 • SSA Beata Waś – Z-ca Przewodniczącego - przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • Not. Matylda Przybylska,
 • Not. Ewa Serafin,
 • Not. Alina Sikorska,
 • Not. Grzegorz Kuzara.


2017-03-16 11:11

Komunikat - termin kolokwium

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku informuje, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji notarialnej z dniem 01 stycznia 2015 roku, został wyznaczony na dzień 20 maja 2017 roku na godz. 10.00. Kolokwium odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32.

§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U poz. 1668 z późn. zm.).


2017-01-17 10:22

KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU W 2017 ROKU

Niniejszy komunikat dotyczy również aplikantów notarialnych III roku Izby Notarialnej w Białymstoku


Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałą RIN w Warszawie dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XX/39/2016) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku, w biurze RIN, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego komunikatu.


2016-12-28 11:32

Harmonogram praktyk aplikantów notarialnych II roku w sądzie w roku 2017


2016-10-11 12:49

Wpis na listę aplikantów notarialnych w roku 2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH w roku 2016:

Osoby, które planują uzyskać wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku w roku 2016 i rozpocząć szkolenie od stycznia 2017 roku, powinny do dnia 31 października 2016 roku przesłać drogą mailową na adres izba@notariat.bialystok.pl informację, że planują rozpocząć szkolenie od stycznia 2017 roku i ubiegać się o wpis na listę aplikantów w roku 2016.

Informacja taka jest niezbędna ze względów organizacyjnych.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mail i nr telefonu), należy dołączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.