www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

IZBY NOTARIALNE

Notariusze tworzą samorząd notarialny. Obejmuje on izby notarialne oraz Krajową Radę Notarialną. Samorząd notarialny działa na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna są jednostkami organizacyjnymi samorządu. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego, przy czym siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

Oprócz Izby Notarialnej w Białymstoku funkcjonują:

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacińskiego (systemy prawne oparte na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego). Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.